Rozpis priebehu kňazského požehnanie domov a rodín

Priebeh koledy podľa dní a ulíc

26.12.2018 (streda) – Sviatok sv. Štefana. Začiatok koledy o 13.00. Podľa zoznamu rodín, ktoré majú záujem o požehnanie domu a rodiny, ulice ZÁHRADNÁ (od dola) smerom na Jilemnického a JILEMNICKÉHO (od hora dole ku kostolu). Nebudeme požehnávať už po 20.00. Skôr sa môže skončiť ale dlhšie sa chodiť nebude!!!

29.12.2018 – sobota pred nedeľou Svätej Rodiny. Začiatok koledy o 9.00. Podľa zoznamu rodín, ktoré majú záujem o požehnanie domu a rodiny, ulice v poradí POĽNÁ (od dola) ŠKOLSKÁ (smerom dole ku škole) TATRANSKÁ (od školy hore po jednej strane až ku Sintre po druhej strane dole ku škole, od školy po oboch stranách) a POPRADSKÁ (smerom ku fare). Nebudeme požehnávať už po 20.00. Skôr sa môže skončiť ale dlhšie sa chodiť nebude!!!

30.12.2018 – nedeľa Svätej Rodiny. Začiatok koledy o 13.00. Podľa zoznamu rodín, ktoré majú záujem o požehnanie domu a rodiny, ulice „STROMOVÉ“, „ŠPORTOVÉ“, SKALNATÁ, ŽELEZNIČNÁ, KRÁTKA, STUDENÝ POTOK. Nebudeme požehnávať už po 20.00. Skôr sa môže skončiť ale dlhšie sa chodiť nebude!!!

PREDNOSŤ MAJÚ RODINY ZAPÍSANÉ V ZOZNAME!!!

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.