TÁBOR 2020 – Predtáborové informácie

Milé detí, drahí rodičia

Ako sme oznámili vo farských oznamoch naší mladí eRkári pripravujú letný denný tábor pri farskom úrade vo Veľkej Lomnici od 3. do 7. 8. 2020.
Tu (TÁBOR_2020, Tábor_2020) uverejňujeme pred-táborové informácie, podľa ktorých sa môžete zariadiť.
Prihlasovanie je potrebné uroniť cez nasledujúci formulár: PRIHLASOVANIE_denny-eRko-tabor_Velka Lomnica.

Pre lepšiu obrazotvornosť alebo predstavivosť ako to môže vyzerať, si pozrite upútavku TU

Nech dobrý Boh požehná a pripraví pre nás pekný čas priateľstva a zábavy

Farský úrad Veľká Lomnica a naší eRkári

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.