Usmernenie platné od 16.11.2020

Drahí bratia a sestry! Aktuálne je stále v platnosti zákaz zhromažďovania. Od 16.11.2020 je možná účasť na sv. omši v maximálnom počte kapacity miest na sedenie v kostole, delené dvoma pri zachovaní šachovnicového sedenia. V našom kostole vo Veľkej Lomnici je to 70 miest. Sedieť je možné len na vyznačených miestach (a to aj členovia rodiny). Nesmú sa využívať miesta na státie a nie je dovolené sa zhromažďovať pred kostolom. K dispozícii budú vstupné lístky, 63 do lavíc v kostole a 7 lístkov na chór. Seniori, chronicky chorí a rizikové skupiny nech radšej využijú televízne a rozhlasové prenosy bohoslužieb. Stále platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok. Všetky hygienické predpisy(rúška, dezinfekcia, nepodávanie rúk, prijímanie na ruku) sa musia rešpektovať.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.