Jarná zbierka na charitu

Milí farníci,
blíži sa 1. pôstna nedeľa, ktorá je už tradične spojená s jarnou zbierkou na charitu. Keďže tento sa kvôli pandemickým opatreniam nebude môcť konať v kostoloch, Spišská katolícka charita ponúka iné možnosti, ako ich činnosť podporiť.
Aké činnosti svojimi príspevkami podporíte nájdete v týchto odkazoch:
Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.