Oznam pre birmovancov

Milí birmovanci!

Keďže sa stále nemôžeme stretnúť osobne, chcem Vám adresovať niekoľko pokynov. Sviatosť birmovania je sviatosťou kresťanskej dospelosti. Birmovanie znamená posilnenie. V tejto sviatosti dostávame 7 darov Ducha Svätého, aby sme sa užšie spojili s Kristom a Cirkvou a dokázali svoju vieru zdôvodniť, obhájiť a šíriť.Vo vzdialenej príprave na prijatie tejto sviatosti sa okrem iného venuje pozornosť vysvetleniu troch pilierov kresťanskej katolíckej viery, vierouky (pravdy viery), mravouky (desatoro) a sviatostí (7 sviatostí). Teraz Vás chcem upozorniť na niektoré základné texty, ktoré bude povinné zvládnuť: Otče náš, Zdravas Mária, Verím v Boha, 7 sviatostí, 7 hlavných hriechov, 6 hlavných právd, 10 Božích príkazov, 5 cirkevných príkazov, prikázané sviatky. Povzbudzujem Vás k modlitbe a čítaniu Svätého písma, najmä evanjelií. Ďalšie postupy prípravy na sviatosť birmovania aktuálne zverejním. Pochválený buď Ježiš Kristus!

Aktualizácia k 15.3.2021:

V uplynulom týždni zverejnil Biskupský úrad v Spišskej Kapitule termíny birmoviek. Predbežný dátum, ak to dovolia protipandemické opatrenia, je určený pre Veľkú Lomnicu na 1.5.2021.

Okrem vyššie spomínaných základných textov, ktoré bude treba povinne zvládnuť, oboznámte so životopisom svätca, ktorý nosí Vaše birmovné meno a stáva sa Vašim patrónom.

Jozef Ferneza, farár

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.