Detský letný denný tábor

!!! Z dôvodu naplnenia kapacity  voľných miest pre deti na tábor sme                 k 1.6.2021 zastavili prihlasovanie. !!!

Prosíme Vás milí farníci o modlitby a obety za požehnané prípravy                    i samotnú realizáciu tábora.  Ďakujeme!

eRkári

Termín: 19. – 23. 7. 2021

Miesto: Veľká Lomnica

Vek:  ukončený 1. ročník ZŠ  – 15 rokov

Cena: 25 € – člen eRka, 50 € – nečlen eRka

Prihlasovanie: Svoje dieťa môžete prihlásiť prostredníctvom tohto formulára  do 30. 06. 2021 (Prihlášku považujeme za záväznú až po zaplatení príspevku v hotovosti animátorom. Samozrejme, ak  by nebolo možné tábor uskutočniť kvôli nariadeným preventívnym opatreniam, vrátime plnú sumu). 

Nenechávajte si prihlásenie na poslednú chvíľu:

               – aby sa Vám ušlo miesto,

               – aby sme včas vedeli prispôsobiť program pre  jednotlivé vekové kategórie.

Účastnícky poplatok zahŕňa: 

 • celodenný program pod vedením eRko animátorov,
 • stravu a pitný režim (desiata, teplý obed, olovrant )
 • materiál a pomôcky na herné a tvorivé aktivity.

Program:

 • príchod detí ráno medzi 8:00 – 8:30, odchod detí večer medzi 19:00 – 19:30 (väčšinou po sv. omši o 18.30),
 • tematický program denne od 8:30 do 19.00,
 • kvôli pracovným povinnostiam je možné dieťa priviesť už od 6.30 (je potrebné to dopredu ohlásiť),
 • deťom pripravíme týždeň plný hier, súťaží, tancov, šifrovačiek, objavovania, nových kamarátov …

Naše tábory sa tradične konajú bez mobilov pretože:

 • v prípade potreby vedúci budú mať kontakt s rodičmi,
 • po skúsenostiach z predošlých táborov vieme, že ako návštevy, tak aj telefonáty sú pre dieťa vyrušením z „táborového života“,
 • týždeň bez mobilu vytvára priestor, aby sa deti učili efektívne využívať čas, rozvíjať svoje dary a budovať priateľstvá,
 • chceme deti učiť nachádzať správnu mieru používania moderných výdobytkov.

 Ďalšie:

 • tu si môžete pozrieť video minulého roku
 • konkrétne informácie prídu mailom pred  táborom rodičom prihlásených detí,
 • v prípade otázok kontaktujte animátorov alebo môžete využiť e-mail: lomnica@gmail.com.

eRkári

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.