Adventná aktivita

Milé deti, rodiny,

ponúkame vám adventnú aktivitu, do ktorej sa môže zapojiť celá rodina. V priloženom súbore nájdete dve verzie – ako plagát, ktorý vám pripomenie úlohu na daný deň a jej splnenie si poznačíte na osobitný papier, alebo ako pracovný list, ktorý si môžete postupne maľovať. Zoznam splnených úloh alebo vyplnený pracovný list doneste počas vianočných dní do betlehemských jasličiek v kostole ako svoj dar pre Pána Ježiša.

adventný kalendár na stiahnutie

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.