Oznamy v čase pandémie

Milí bratia a sestry!

Podľa inštrukcií od kompetentných autorít sú zatiaľ verejné zhromažďovania a aj bohoslužby zakázané z dôvodu ochrany zdravia občanov. Podľa aktuálnych nariadení sa nebude konať ani veľkonočná spoveď tradičným a zaužívaným spôsobom. V tomto ťažkom čase si treba pripomenúť možnosť dokonalej ľútosti, ktorá je spojená s túžbou prijať sviatosť zmierenia čo najskôr (keď to bude možné) a tak sa očistiť aj od ťažkých hriechov a význam duchovného svätého prijímania spojeného s túžbou prijať Eucharistiu hneď ako to bude možné.

Povzbudzujem všetkých k domácej liturgii (zastolom.sk) v spoločnej modlitbe a pri využívaní prenosov prostredníctvom masmédií a tiež k čítaniu svätého písma aspoň desať minút denne podľa vlastného uváženia a osobitne k modlitbe sv. ruženca, pobožnosti krížovej cesty a Modlitba pápeža Františka.

O aktuálnych zmenách budeme priebežne informovať a tešíme sa na stretnutie v našom krásnom chráme hneď ako to podmienky umožnia.

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Jozef Ferneza, farár
Vincent Polák, kaplán

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Oznamy v čase pandémie

Zamyslenie

Drahí bratia sestry!

Pozdravujem veriacich farnosti Veľká Lomnica v týchto náročných časoch.

Život prináša pestrú mozaiku z rozličných farieb. Nájdu sa tam svetlé, živé, hrejivé. Žiaľ na obraze sú aj pochmúrne odtiene. Tak sa strieda radosť s bolesťou.

Pôstne obdobie vytvára podmienky na komplexné pohľady na obrazy našich životov. Je skutočným umením hľadieť pravde do očí. Vidieť seba. Len odvážny človek podrobí kritike svoj vzťah k sebe, blížnym, Boha nevynímajúc. V rôznych obmenách tomu hovoríme pokánie. Problém sa nikdy nevyrieši tak, že ho jednoducho poprieme.

„Čo má teda, milovaní, robiť kresťan v každom čase, to treba teraz konať usilovnejšie a nábožnejšie.“, píše sv. Lev Veľký. Správna cesta vždy vedie cez postupné očisťovanie lásky k Bohu a blížnemu. Spása darovaná Bohom zostupuje z neba po kríži skrvavenom láskou a zdola človek vystupuje k Bohu po stupienkoch hodnôt, ktoré niečo a za niečo stoja.

Nezabúdajme na Kristovo konečné víťazstvo v zmŕtvychvstaní.

Jozef Ferneza
farár

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Zamyslenie

Odporúčania v súvislosti so šírením koronavírusu

Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský vydal odporúčania pre veriacich katolíckej Cirkvi na území Slovenskej Republiky v súvislosti so šírením koronavírusu.

v odkaze ponúkame jeho znenie aj audio nahrávku.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200306030.

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Odporúčania v súvislosti so šírením koronavírusu

Koledovanie DOBRÁ NOVINA

Koledníci Dobrej Noviny pod vedením našich ochotných a zapálených eRkárov budú aj tento rok koledovať Dobrú Novinu v rodinných príbytkoch našej farnosti. Bližšie informácie ako aj účel zbierky či povolenie Ministerstvom vám ponúknu oni sami. Tu chcem len uverejniť priebeh koledovania ako aj rozpis skupiniek:

Koledovanie „prebehne“ 26.12.2019 od 13:00

1. skupinka – ulice: Popradská, Studený potok, Krátka, Železničná (zhora), Golfová, Športová

2. skupinka – ulice: Školská (zhora), celá Tatranská (zdola)

3. skupinka – ulice: Jilemnického (zhora), Skalnatá (od Jilemnického)

4. skupinka – ulice: Záhradná (zhora), „stromové“ ulice, Cintorínska, Poľná (zdola)

Koledovať koledníci pôjdu do domov ktoré budú mať stužku na bráničke.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Koledovanie DOBRÁ NOVINA

Oznamy pred Vianočnými sviatkami

V kolónke – Farské oznamy – si prosím skontrolujte aktuálne oznamy na týždeň vo farnosti.

Na tomto mieste chceme upozorniť len na predvianočné vysluhovanie sviatosti zmierenia v Kežmarku a jeho okolí. Je tam zahrnutá aj naša farnosť svätej Kataríny Alexandrijskej vo Veľkej Lomnici.

VIANOČNÉ SPOVEDANIE – na nastenku

Do budúcej nedele, t. j. 22.12.2019, je potrebné nahlásiť chorých a nevládnych, ktorí nemôžu prísť do kostola prijať sviatosti a túžia po ich prijatí pred Vianočnými sviatkami. Ku chorým na návštevu so sviatosťami pôjde pán kaplán Vincent Pollák v pondelok 23.12.2019 od 8:00 vo Veľkej Lomnici a od 15:00 v Starej Lesnej. Pripomíname, že pravidelných prvopiatkových chorých hlásiť netreba. K nim pôjde automaticky.

A uverejňujeme aj program požehnávania domov a rodín – kňazskú koledu. Je potrebné sa zapísať na papier v kostole pri stĺpe. Dajte pozor, zapisuje sa na dátum. Pre jednotlivé ulice sú stanovené tieto dátumy:

26.12.2019 – štvrtok – Sviatok sv. Štefana (druhý sviatok vianočný) od 13:30 do 20:00 = ulice ŽELEZNIČNÁ, KRÁTKA, SKALNATÁ (po most pri reštaurácii Goralský dvor).

27.12.2019 – piatok – Sviatok sv. Jána, evanjelistu od 13:30 do 20:00 = ulice ŠKOLSKÁ, SKALNATÁ (od mosta pri reštaurácii Goralský  dvor), JILEMNICKÉHO po obidvoch stranách.

28.12.2019 – sobota – Sviatok svätých neviniatok od 9:00 do 19:00 = ulice STUDENÝ POTOK, POPRADSKÁ, TATRANSKÁ (po obidvoch stranách), „ŠPORTOVÉ“ ULICE.

29.12.2019 – nedeľa – Nedeľa svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa od 13:30 do 20:00 = ulice ZÁHRADNÁ, „STROMOVÉ“ ULICE, POĽNÁ, CINTORÍNSKA.

 

Pre filiálku Stará Lesná je určený dátum 5.1.2020 – nedeľa – od 11:00 do 20:00

A v rómskej osade požehnáme domovy a rodiny v pondelok 6.1.2020

Ďakujeme za ústretovosť a pochopenie. A vyprosujeme pokojné a požehnané sviatky narodenia Svetla pre tento svet.

Farský úrad svätej Kataríny Alexandrijskej vo Veľkej Lomnici

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Oznamy pred Vianočnými sviatkami

Adventný čas

Prvou adventnou nedeľou začal nový liturgický rok. V našej farnosti máme adventnú aktivitu modlitieb a obiet za rôzne stavy spoločnosti a farnosti. Adventný kalendár si môžete pozrieť na odkaze

adventná aktivita 2019

Zároveň uverejňujeme rozpis predvianočného spovedania v blízkom okolo Kežmarku. Povzbudzujeme každého k úprimnej a dobre pripravenej sviatosti zmierenia pre oslavy príchodu nášho Spasiteľa.

  VIANOČNÉ SPOVEDANIE – na nastenku

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Adventný čas

Deň Farnosti 2019

Srdečne pozývame všetkých členov farnosti a záujemcov na spoločnú nedeľu s pekným programom ako výraz spoločenstva veriacich farnosti Veľká Lomnica

den farnosti 2019

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Deň Farnosti 2019

Beh pre Ježiša 2019

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Beh pre Ježiša 2019

Veľkonočné sviatky 2019

Rozpis spovedania – VN 2019

letak Velka noc 2019

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Veľkonočné sviatky 2019

5. charitatívny koncert „Lomničania Lomničanom“

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na 5. charitatívny koncert „Lomničania Lomničanom“