Pastiersky list na Prvú adventnú nedeľu

Milí veriaci,

pastiersky list otcov biskupov k Prvej adventnej nedeli si môžete prečítať tu: Pastiersky list

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Pastiersky list na Prvú adventnú nedeľu

Adventná aktivita

Milé deti, rodiny,

ponúkame vám adventnú aktivitu, do ktorej sa môže zapojiť celá rodina. V priloženom súbore nájdete dve verzie – ako plagát, ktorý vám pripomenie úlohu na daný deň a jej splnenie si poznačíte na osobitný papier, alebo ako pracovný list, ktorý si môžete postupne maľovať. Zoznam splnených úloh alebo vyplnený pracovný list doneste počas vianočných dní do betlehemských jasličiek v kostole ako svoj dar pre Pána Ježiša.

adventný kalendár na stiahnutie

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Adventná aktivita

Oznam pre birmovancov

Milí birmovanci,

v prílohe nájdete rozdelenie do skupiniek. Zapamätajte si číslo skupinky a meno animátora + sledujte farské oznamy, v ktorých sa dozviete kedy má ktorá skupina stretnutie.

V prípade potreby nás kontaktujte mailom na birmovka.lomnica@gmail.com.

Rozdelenie do skupiniek

Stretnutia skupiniek:

č.1 – piatok o 17.00 v kostole

č.2 – sobota 10.00 na fare

č.3 – piatok po sv.omši

č.4 – piatok po sv. omši

č. 5 – piatok 17.30 na fare

!!! Otázky pre birmovancov si môžete stiahnuť TU.

 

                                 

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Oznam pre birmovancov

Detský letný denný tábor

!!! Z dôvodu naplnenia kapacity  voľných miest pre deti na tábor sme                 k 1.6.2021 zastavili prihlasovanie. !!!

Prosíme Vás milí farníci o modlitby a obety za požehnané prípravy                    i samotnú realizáciu tábora.  Ďakujeme!

eRkári

Termín: 19. – 23. 7. 2021

Miesto: Veľká Lomnica

Vek:  ukončený 1. ročník ZŠ  – 15 rokov

Cena: 25 € – člen eRka, 50 € – nečlen eRka

Prihlasovanie: Svoje dieťa môžete prihlásiť prostredníctvom tohto formulára  do 30. 06. 2021 (Prihlášku považujeme za záväznú až po zaplatení príspevku v hotovosti animátorom. Samozrejme, ak  by nebolo možné tábor uskutočniť kvôli nariadeným preventívnym opatreniam, vrátime plnú sumu). 

Nenechávajte si prihlásenie na poslednú chvíľu:

               – aby sa Vám ušlo miesto,

               – aby sme včas vedeli prispôsobiť program pre  jednotlivé vekové kategórie.

Účastnícky poplatok zahŕňa: 

 • celodenný program pod vedením eRko animátorov,
 • stravu a pitný režim (desiata, teplý obed, olovrant )
 • materiál a pomôcky na herné a tvorivé aktivity.

Program:

 • príchod detí ráno medzi 8:00 – 8:30, odchod detí večer medzi 19:00 – 19:30 (väčšinou po sv. omši o 18.30),
 • tematický program denne od 8:30 do 19.00,
 • kvôli pracovným povinnostiam je možné dieťa priviesť už od 6.30 (je potrebné to dopredu ohlásiť),
 • deťom pripravíme týždeň plný hier, súťaží, tancov, šifrovačiek, objavovania, nových kamarátov …

Naše tábory sa tradične konajú bez mobilov pretože:

 • v prípade potreby vedúci budú mať kontakt s rodičmi,
 • po skúsenostiach z predošlých táborov vieme, že ako návštevy, tak aj telefonáty sú pre dieťa vyrušením z „táborového života“,
 • týždeň bez mobilu vytvára priestor, aby sa deti učili efektívne využívať čas, rozvíjať svoje dary a budovať priateľstvá,
 • chceme deti učiť nachádzať správnu mieru používania moderných výdobytkov.

 Ďalšie:

 • tu si môžete pozrieť video minulého roku
 • konkrétne informácie prídu mailom pred  táborom rodičom prihlásených detí,
 • v prípade otázok kontaktujte animátorov alebo môžete využiť e-mail: lomnica@gmail.com.

eRkári

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Detský letný denný tábor

Oznam pre birmovancov

Milí birmovanci!

Keďže sa stále nemôžeme stretnúť osobne, chcem Vám adresovať niekoľko pokynov. Sviatosť birmovania je sviatosťou kresťanskej dospelosti. Birmovanie znamená posilnenie. V tejto sviatosti dostávame 7 darov Ducha Svätého, aby sme sa užšie spojili s Kristom a Cirkvou a dokázali svoju vieru zdôvodniť, obhájiť a šíriť.Vo vzdialenej príprave na prijatie tejto sviatosti sa okrem iného venuje pozornosť vysvetleniu troch pilierov kresťanskej katolíckej viery, vierouky (pravdy viery), mravouky (desatoro) a sviatostí (7 sviatostí). Teraz Vás chcem upozorniť na niektoré základné texty, ktoré bude povinné zvládnuť: Otče náš, Zdravas Mária, Verím v Boha, 7 sviatostí, 7 hlavných hriechov, 6 hlavných právd, 10 Božích príkazov, 5 cirkevných príkazov, prikázané sviatky. Povzbudzujem Vás k modlitbe a čítaniu Svätého písma, najmä evanjelií. Ďalšie postupy prípravy na sviatosť birmovania aktuálne zverejním. Pochválený buď Ježiš Kristus!

Aktualizácia k 15.3.2021:

V uplynulom týždni zverejnil Biskupský úrad v Spišskej Kapitule termíny birmoviek. Predbežný dátum, ak to dovolia protipandemické opatrenia, je určený pre Veľkú Lomnicu na 1.5.2021.

Okrem vyššie spomínaných základných textov, ktoré bude treba povinne zvládnuť, oboznámte so životopisom svätca, ktorý nosí Vaše birmovné meno a stáva sa Vašim patrónom.

Jozef Ferneza, farár

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Oznam pre birmovancov

9 dní so sv. Jozefom – deviatnik pre rodiny s deťmi

Milé rodinky,

ponúkame Vám Deviatnik k sv. Jozefovi pre rodiny s deťmi v rámci Mimoriadneho roka sv. Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František. Deviatnik obsahuje na každý deň krátke zamyslenie, modlitbu a úlohu pre celú rodinu. Prostredníctvom zamyslení a úloh môžeme deti viesť od mala k úcte k tomuto vzácnemu svätcovi.
Materiál si môžete stiahnuť tu.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na 9 dní so sv. Jozefom – deviatnik pre rodiny s deťmi

Deviatnik k sv. Jozefovi a Marcová pobožnosť

Milí veriaci,

 pri príležitosti Mimoriadneho roku sv. Jozefa Vám dávame do pozornosti brožúru s Deviatnikom, Marcovou pobožnosťou a inými modlitbami k sv. Jozefovi, ktorú pripravil kežmarský farár a dekan František Trstenský. S blížiacim sa sviatkom sv. Jozefa Vás povzbudzujeme k modlitbe k tomuto vzácnemu svätcovi, ktoré sú do 8. decembra 2021 spojené aj s  odpustkami.

Brožúru si môžete stiahnuť (PDF) tu.

Obraz sv. Jozefa (PDF) tu.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Deviatnik k sv. Jozefovi a Marcová pobožnosť

Jarná zbierka na charitu

Milí farníci,
blíži sa 1. pôstna nedeľa, ktorá je už tradične spojená s jarnou zbierkou na charitu. Keďže tento sa kvôli pandemickým opatreniam nebude môcť konať v kostoloch, Spišská katolícka charita ponúka iné možnosti, ako ich činnosť podporiť.
Aké činnosti svojimi príspevkami podporíte nájdete v týchto odkazoch:
Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Jarná zbierka na charitu

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva

Drahí veriaci,

celé znenie pastierskeho listu k 6. nedeli v cezročnom období si môžete prečítať  tu:

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/pastierske-listy-konferencie-biskupov-slovenska/c/pastiersky-list-k-stemu-vyrociu-vysviacky-biskupov-a-pri-prilezitosti-scitania-obyvatelstva

 

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva

Pôstna aktivita 2021

Milé deti, milé rodiny,

pozývame vás zapojiť sa do pôstnej aktivity, prostredníctvom ktorej sa môžeme lepšie pripraviť na slávenie veľkonočných sviatkov. Celý popis a prílohy na stiahnutie nájdete na nižšie uvedenom linku. Prílohy sú dostupné aj v čiernobielej verzii.  Ak momentálne nemáte možnosť vytlačiť si prílohy, napíšte na flo.zuzana@gmail.com, prílohy vám vytlačíme a doručíme. 

https://kpkc.sk/postna-aktivita-2021/

 

Pre mládež a dospelých je tu ponuka pôstnej aktivity z Pápežských misijných diel:

https://misijnediela.sk/2021/02/izba-miestom-neba-12-komnat/

 

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Pôstna aktivita 2021