ZMENA TERMÍNU BIRMOVKY!!!

Milí rodičia a birmovanci,

termín vysluhovania sviatosti birmovania v našej farnosti sa presúva z 1. mája 2021 na jeseň 2021!

(presný dátum nám z biskupského úradu oznámia v júni)

Jozef Ferneza, farár

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na ZMENA TERMÍNU BIRMOVKY!!!

Oznam pre birmovancov

Milí birmovanci!

Keďže sa stále nemôžeme stretnúť osobne, chcem Vám adresovať niekoľko pokynov. Sviatosť birmovania je sviatosťou kresťanskej dospelosti. Birmovanie znamená posilnenie. V tejto sviatosti dostávame 7 darov Ducha Svätého, aby sme sa užšie spojili s Kristom a Cirkvou a dokázali svoju vieru zdôvodniť, obhájiť a šíriť.Vo vzdialenej príprave na prijatie tejto sviatosti sa okrem iného venuje pozornosť vysvetleniu troch pilierov kresťanskej katolíckej viery, vierouky (pravdy viery), mravouky (desatoro) a sviatostí (7 sviatostí). Teraz Vás chcem upozorniť na niektoré základné texty, ktoré bude povinné zvládnuť: Otče náš, Zdravas Mária, Verím v Boha, 7 sviatostí, 7 hlavných hriechov, 6 hlavných právd, 10 Božích príkazov, 5 cirkevných príkazov, prikázané sviatky. Povzbudzujem Vás k modlitbe a čítaniu Svätého písma, najmä evanjelií. Ďalšie postupy prípravy na sviatosť birmovania aktuálne zverejním. Pochválený buď Ježiš Kristus!

Aktualizácia k 15.3.2021:

V uplynulom týždni zverejnil Biskupský úrad v Spišskej Kapitule termíny birmoviek. Predbežný dátum, ak to dovolia protipandemické opatrenia, je určený pre Veľkú Lomnicu na 1.5.2021.

Okrem vyššie spomínaných základných textov, ktoré bude treba povinne zvládnuť, oboznámte so životopisom svätca, ktorý nosí Vaše birmovné meno a stáva sa Vašim patrónom.

Jozef Ferneza, farár

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Oznam pre birmovancov

9 dní so sv. Jozefom – deviatnik pre rodiny s deťmi

Milé rodinky,

ponúkame Vám Deviatnik k sv. Jozefovi pre rodiny s deťmi v rámci Mimoriadneho roka sv. Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František. Deviatnik obsahuje na každý deň krátke zamyslenie, modlitbu a úlohu pre celú rodinu. Prostredníctvom zamyslení a úloh môžeme deti viesť od mala k úcte k tomuto vzácnemu svätcovi.
Materiál si môžete stiahnuť tu.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na 9 dní so sv. Jozefom – deviatnik pre rodiny s deťmi

Deviatnik k sv. Jozefovi a Marcová pobožnosť

Milí veriaci,

 pri príležitosti Mimoriadneho roku sv. Jozefa Vám dávame do pozornosti brožúru s Deviatnikom, Marcovou pobožnosťou a inými modlitbami k sv. Jozefovi, ktorú pripravil kežmarský farár a dekan František Trstenský. S blížiacim sa sviatkom sv. Jozefa Vás povzbudzujeme k modlitbe k tomuto vzácnemu svätcovi, ktoré sú do 8. decembra 2021 spojené aj s  odpustkami.

Brožúru si môžete stiahnuť (PDF) tu.

Obraz sv. Jozefa (PDF) tu.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Deviatnik k sv. Jozefovi a Marcová pobožnosť

Jarná zbierka na charitu

Milí farníci,
blíži sa 1. pôstna nedeľa, ktorá je už tradične spojená s jarnou zbierkou na charitu. Keďže tento sa kvôli pandemickým opatreniam nebude môcť konať v kostoloch, Spišská katolícka charita ponúka iné možnosti, ako ich činnosť podporiť.
Aké činnosti svojimi príspevkami podporíte nájdete v týchto odkazoch:
Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Jarná zbierka na charitu

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva

Drahí veriaci,

celé znenie pastierskeho listu k 6. nedeli v cezročnom období si môžete prečítať  tu:

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/pastierske-listy-konferencie-biskupov-slovenska/c/pastiersky-list-k-stemu-vyrociu-vysviacky-biskupov-a-pri-prilezitosti-scitania-obyvatelstva

 

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva

Pôstna aktivita 2021

Milé deti, milé rodiny,

pozývame vás zapojiť sa do pôstnej aktivity, prostredníctvom ktorej sa môžeme lepšie pripraviť na slávenie veľkonočných sviatkov. Celý popis a prílohy na stiahnutie nájdete na nižšie uvedenom linku. Prílohy sú dostupné aj v čiernobielej verzii.  Ak momentálne nemáte možnosť vytlačiť si prílohy, napíšte na flo.zuzana@gmail.com, prílohy vám vytlačíme a doručíme. 

https://kpkc.sk/postna-aktivita-2021/

 

Pre mládež a dospelých je tu ponuka pôstnej aktivity z Pápežských misijných diel:

https://misijnediela.sk/2021/02/izba-miestom-neba-12-komnat/

 

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Pôstna aktivita 2021

Víťazi farskej súťaže

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Víťazi farskej súťaže

Oznam (platný od 1.1.2021)

Drahí bratia a sestry!

Oznamujeme Vám, že z dôvodu kritickej situácie  nekontrolovateľného šírenia Covid-19, sú bohoslužby pre verejnosť zakázané do 24. januára 2021.

O aktuálnych zmenách a možnostiach Vás budeme informovať.

Jozef Ferneza, farár

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Oznam (platný od 1.1.2021)

Farská vianočná súťaž

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Farská vianočná súťaž