Uvoľnenie pandemických opatrení pre slávenie bohoslužieb

Drahí veriaci farnosti Veľká Lomnica a filiálky Stará Lesná

Od 6. mája 2020 do odvolania je možné sláviť sväté omše za účasti veriacich. Treba pri tom dodržať prísne pandemické opatrenia:

  • Mechanická ochrana tváre (rúško, šatka, šál…)
  • Dodržiavať odstupy dva metre (okrem tých, čo žijú v jednej domácnosti)
  • Dezinfekcia pri vstupe aj pri odchode z kostola
  • Sväté príjímanie výhradne podávame na ruku
  • Znak pokoja bez podania rúk
  • Uprednostňuje sa recitovaná svätá omša
  • Jedna z nedeľných svätých omší vyhradená pre osoby staršie ako 65 rokov

Maximálny počet ľudí podľa predpísaných opatrení, ktorí sa zmestia do farského kostola, je 50 ľudí. V kostole sú označené miesta aj na sedenie aj na státie. Ak sú obsadené, treba ostať vonku, dodržiavať odstupy a ostatné nariadenia. Pripomíname, že stále platí dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok (kto sa nezúčastní, nemá hriech).

Podrobný text upatrení nájdete TU: opatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzby

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Uvoľnenie pandemických opatrení pre slávenie bohoslužieb

Máj – mesiac Panny Márie

Srdečne pozdravujeme cez farský web – internetovú stránku farnosti Veľká Lomnica.

Ešte stále zotrvávame v očakávaní a úprimných modlitbách, aby sa pandémia koronavirusu vyriešila a prešla. O to viac sa spolu snažme o nasledovanie čností našej nebeskej Matky Panny Márie, ktorej je zasvätený mesiac Máj.

Ponúkame aktivitu pre malých i veľkých, pre priateľov aj rodiny. Nech sa prehĺbi a posilni naša viera.

Maj_mesiac_Panny_Marie_KPKC

Jozef Ferneza, farár
Vincent Pollák, kaplán

PS: za aktivitu ďakujeme Zuzke

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Máj – mesiac Panny Márie

Prianie a vinš k veľkonočným sviatkom

Požehnané Veľkonočné dni všetkým farníkom Veľkej Lomnice a tiež občanom filiálky Stará Lesná!
Tohtoročné najväčšie kresťanské sviatky sú predovšetkým o nádeji. Čnosť nádeje znamená presvedčenie, že všetko sa integruje do Božieho plánu v náš prospech a aj neobyčajné okolnosti sviatočných dní nás môžu zblížiť s Bohom a blížnymi silnejším putom. Neberme to ako Boží trest, ale príležitosť uvedomiť si cestu za šťastím založenú na láske, pravde a spolupatričnosti, nie na pominuteľnej mamone a telesnom pôžitku.

Hojnosť Božej milosti, šťastia a pevného zdravia všetkým želajú

Jozef Ferneza, farár
Vincent Pollák, kaplán

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Prianie a vinš k veľkonočným sviatkom

Oznamy pred Veľkou Nocou v čase pandémie

Milí bratia sestry!

Podľa inštrukcií od kompetentných autorít sú zatiaľ verejné zhromažďovania a aj bohoslužby zakázané z dôvodu ochrany zdravia občanov. Podľa aktuálnych nariadení sa nebude konať ani veľkonočná spoveď tradičným a zaužívaným spôsobom. V tomto ťažkom čase si treba pripomenúť možnosť dokonalej ľútosti, ktorá je spojená s túžbou prijať sviatosť zmierenia čo najskôr (keď to bude možné) a tak sa očistiť aj od ťažkých hriechov a význam duchovného svätého prijímania spojeného s túžbou prijať Eucharistiu hneď ako to bude možné.

Povzbudzujem všetkých k domácej liturgii v spoločnej modlitbe a pri využívaní prenosov prostredníctvom masmédií a tiež k čítaniu svätého písma aspoň desať minút denne podľa vlastného uváženia a osobitne k modlitbe sv. ruženca a pobožnosti krížovej cesty.

Slávenie veľkonočných obradov v našej farnosti bude bez účasti veriacich ale prosíme, aby sa veriaci farnosti Veľká Lomnica spojili so svojimi kňazmi. Svätá omša Pánovej večere na Zelený štvrtok bude o 17.00, obrady Veľkého piatku o 15.00, Veľkonočná vigília na Bielu sobotu o 20.00 a sväté omše na Nedeľu vzkriesenia a Veľkonočný pondelok o 10.00.  Pri príležitosti sviatkov Veľkej Noci nám všetkým adresuje svoje slová povzbudenia v pastierskom liste aj diecézny biskup Mons. Štefan Sečka: PL__Veľká_noc_2020.
Samozrejme upozorňujeme na vysielanie prenosov bohoslužieb prostredníctvom médií. Texty liturgie na sväté dni možno použiť aj tieto: liturgia-domacej-cirkvi-_Velka_Noc_2020.

Modlitba pri vzbudení si duchovného svätého prijímania:

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a nadovšetko Ťa milujem. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej príležitosti k hriechu. Moja duša túži po Tebe, ale keďže Ťa teraz nemôžem sviatostne prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

 

                                                                                                              Jozef Ferneza, farár
Vincent Polák, kaplán

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Oznamy pred Veľkou Nocou v čase pandémie

Povzbudenie a odkazy

Drahí naši spolufarníci! 

Keďže sa nemôžeme stretávať na spoločnom slávení, tak posielame zopár linkov, ktoré nám môžu pomôcť k plnšiemu prežitiu Veľkonočných sviatkov v našich domácnostiach. 

 

PRE DETI 

Tu nájdete animované biblické príbehy nasledujúcich dní: 

zelený štvrtok – umývanie nôh 
veľký piatok 
Zmŕtvychvstanie 

V prílohe posielame aj pracovne listy  velky-tyzden z redakcie Rebríka. Ak nemáte možnosť tlače, tak sa prosím len ozvite späť, vytlačíme a vhodíme do schránky 🙂 

Detská sv. omša v stredu o 18.00 na YouTube kanáli Pápežských misijných diel. 
a ďalšie inšpirácie ako prežiť Veľký týždeň a Veľkú noc v rodine 

 

PRE DOSPELÝCH

ponúkame aj tento text 
Možno Vám pomôže zoznam spolu s linkami on-line sv. omší  

Posielame aj rozpis Bohoslužieb počas Veľkého Týždňa farnosti Poprad-Juh, ktorá má svoj YouTube kanál aj rozpis z TV LUX

Poprípade texty pre domácu liturgiu na Veľkonočné Trojdnie. 
Ďalšie praktické inšpirácie na slávenie Veľkého týždňa, pre rodiny s deťmi

 

A napokon len želáme požehnané Veľkonočné sviatky,bolesť kríža nech nám Zmŕtvychvstalý Pán premení na radosť z víťazstva. 

S pozdravom                                            
Ivka Búryová
v spolupráci s p. farárom a Zuzkou F. 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Povzbudenie a odkazy

Oznamy v čase pandémie

Milí bratia a sestry!

Podľa inštrukcií od kompetentných autorít sú zatiaľ verejné zhromažďovania a aj bohoslužby zakázané z dôvodu ochrany zdravia občanov. Podľa aktuálnych nariadení sa nebude konať ani veľkonočná spoveď tradičným a zaužívaným spôsobom. V tomto ťažkom čase si treba pripomenúť možnosť dokonalej ľútosti, ktorá je spojená s túžbou prijať sviatosť zmierenia čo najskôr (keď to bude možné) a tak sa očistiť aj od ťažkých hriechov a význam duchovného svätého prijímania spojeného s túžbou prijať Eucharistiu hneď ako to bude možné.

Povzbudzujem všetkých k domácej liturgii (zastolom.sk) v spoločnej modlitbe a pri využívaní prenosov prostredníctvom masmédií a tiež k čítaniu svätého písma aspoň desať minút denne podľa vlastného uváženia a osobitne k modlitbe sv. ruženca, pobožnosti krížovej cesty a Modlitba pápeža Františka.

O aktuálnych zmenách budeme priebežne informovať a tešíme sa na stretnutie v našom krásnom chráme hneď ako to podmienky umožnia.

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Jozef Ferneza, farár
Vincent Polák, kaplán

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Oznamy v čase pandémie

Zamyslenie

Drahí bratia sestry!

Pozdravujem veriacich farnosti Veľká Lomnica v týchto náročných časoch.

Život prináša pestrú mozaiku z rozličných farieb. Nájdu sa tam svetlé, živé, hrejivé. Žiaľ na obraze sú aj pochmúrne odtiene. Tak sa strieda radosť s bolesťou.

Pôstne obdobie vytvára podmienky na komplexné pohľady na obrazy našich životov. Je skutočným umením hľadieť pravde do očí. Vidieť seba. Len odvážny človek podrobí kritike svoj vzťah k sebe, blížnym, Boha nevynímajúc. V rôznych obmenách tomu hovoríme pokánie. Problém sa nikdy nevyrieši tak, že ho jednoducho poprieme.

„Čo má teda, milovaní, robiť kresťan v každom čase, to treba teraz konať usilovnejšie a nábožnejšie.“, píše sv. Lev Veľký. Správna cesta vždy vedie cez postupné očisťovanie lásky k Bohu a blížnemu. Spása darovaná Bohom zostupuje z neba po kríži skrvavenom láskou a zdola človek vystupuje k Bohu po stupienkoch hodnôt, ktoré niečo a za niečo stoja.

Nezabúdajme na Kristovo konečné víťazstvo v zmŕtvychvstaní.

Jozef Ferneza
farár

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Zamyslenie

Odporúčania v súvislosti so šírením koronavírusu

Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský vydal odporúčania pre veriacich katolíckej Cirkvi na území Slovenskej Republiky v súvislosti so šírením koronavírusu.

v odkaze ponúkame jeho znenie aj audio nahrávku.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200306030.

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Odporúčania v súvislosti so šírením koronavírusu

Koledovanie DOBRÁ NOVINA

Koledníci Dobrej Noviny pod vedením našich ochotných a zapálených eRkárov budú aj tento rok koledovať Dobrú Novinu v rodinných príbytkoch našej farnosti. Bližšie informácie ako aj účel zbierky či povolenie Ministerstvom vám ponúknu oni sami. Tu chcem len uverejniť priebeh koledovania ako aj rozpis skupiniek:

Koledovanie „prebehne“ 26.12.2019 od 13:00

1. skupinka – ulice: Popradská, Studený potok, Krátka, Železničná (zhora), Golfová, Športová

2. skupinka – ulice: Školská (zhora), celá Tatranská (zdola)

3. skupinka – ulice: Jilemnického (zhora), Skalnatá (od Jilemnického)

4. skupinka – ulice: Záhradná (zhora), „stromové“ ulice, Cintorínska, Poľná (zdola)

Koledovať koledníci pôjdu do domov ktoré budú mať stužku na bráničke.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Koledovanie DOBRÁ NOVINA

Oznamy pred Vianočnými sviatkami

V kolónke – Farské oznamy – si prosím skontrolujte aktuálne oznamy na týždeň vo farnosti.

Na tomto mieste chceme upozorniť len na predvianočné vysluhovanie sviatosti zmierenia v Kežmarku a jeho okolí. Je tam zahrnutá aj naša farnosť svätej Kataríny Alexandrijskej vo Veľkej Lomnici.

VIANOČNÉ SPOVEDANIE – na nastenku

Do budúcej nedele, t. j. 22.12.2019, je potrebné nahlásiť chorých a nevládnych, ktorí nemôžu prísť do kostola prijať sviatosti a túžia po ich prijatí pred Vianočnými sviatkami. Ku chorým na návštevu so sviatosťami pôjde pán kaplán Vincent Pollák v pondelok 23.12.2019 od 8:00 vo Veľkej Lomnici a od 15:00 v Starej Lesnej. Pripomíname, že pravidelných prvopiatkových chorých hlásiť netreba. K nim pôjde automaticky.

A uverejňujeme aj program požehnávania domov a rodín – kňazskú koledu. Je potrebné sa zapísať na papier v kostole pri stĺpe. Dajte pozor, zapisuje sa na dátum. Pre jednotlivé ulice sú stanovené tieto dátumy:

26.12.2019 – štvrtok – Sviatok sv. Štefana (druhý sviatok vianočný) od 13:30 do 20:00 = ulice ŽELEZNIČNÁ, KRÁTKA, SKALNATÁ (po most pri reštaurácii Goralský dvor).

27.12.2019 – piatok – Sviatok sv. Jána, evanjelistu od 13:30 do 20:00 = ulice ŠKOLSKÁ, SKALNATÁ (od mosta pri reštaurácii Goralský  dvor), JILEMNICKÉHO po obidvoch stranách.

28.12.2019 – sobota – Sviatok svätých neviniatok od 9:00 do 19:00 = ulice STUDENÝ POTOK, POPRADSKÁ, TATRANSKÁ (po obidvoch stranách), „ŠPORTOVÉ“ ULICE.

29.12.2019 – nedeľa – Nedeľa svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa od 13:30 do 20:00 = ulice ZÁHRADNÁ, „STROMOVÉ“ ULICE, POĽNÁ, CINTORÍNSKA.

 

Pre filiálku Stará Lesná je určený dátum 5.1.2020 – nedeľa – od 11:00 do 20:00

A v rómskej osade požehnáme domovy a rodiny v pondelok 6.1.2020

Ďakujeme za ústretovosť a pochopenie. A vyprosujeme pokojné a požehnané sviatky narodenia Svetla pre tento svet.

Farský úrad svätej Kataríny Alexandrijskej vo Veľkej Lomnici

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Oznamy pred Vianočnými sviatkami