Veľká noc 2018

Prajeme a vyprosujeme všetkým farníkom i návštevníkom požehnanú Veľkú noc – veľa milosti, istoty v našich neistých časoch a pokoja i zdravia od Zmŕtvychvstalého Ježiša

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.