Oznamy pred Vianočnými sviatkami

V kolónke – Farské oznamy – si prosím skontrolujte aktuálne oznamy na týždeň vo farnosti.

Na tomto mieste chceme upozorniť len na predvianočné vysluhovanie sviatosti zmierenia v Kežmarku a jeho okolí. Je tam zahrnutá aj naša farnosť svätej Kataríny Alexandrijskej vo Veľkej Lomnici.

VIANOČNÉ SPOVEDANIE – na nastenku

Do budúcej nedele, t. j. 22.12.2019, je potrebné nahlásiť chorých a nevládnych, ktorí nemôžu prísť do kostola prijať sviatosti a túžia po ich prijatí pred Vianočnými sviatkami. Ku chorým na návštevu so sviatosťami pôjde pán kaplán Vincent Pollák v pondelok 23.12.2019 od 8:00 vo Veľkej Lomnici a od 15:00 v Starej Lesnej. Pripomíname, že pravidelných prvopiatkových chorých hlásiť netreba. K nim pôjde automaticky.

A uverejňujeme aj program požehnávania domov a rodín – kňazskú koledu. Je potrebné sa zapísať na papier v kostole pri stĺpe. Dajte pozor, zapisuje sa na dátum. Pre jednotlivé ulice sú stanovené tieto dátumy:

26.12.2019 – štvrtok – Sviatok sv. Štefana (druhý sviatok vianočný) od 13:30 do 20:00 = ulice ŽELEZNIČNÁ, KRÁTKA, SKALNATÁ (po most pri reštaurácii Goralský dvor).

27.12.2019 – piatok – Sviatok sv. Jána, evanjelistu od 13:30 do 20:00 = ulice ŠKOLSKÁ, SKALNATÁ (od mosta pri reštaurácii Goralský  dvor), JILEMNICKÉHO po obidvoch stranách.

28.12.2019 – sobota – Sviatok svätých neviniatok od 9:00 do 19:00 = ulice STUDENÝ POTOK, POPRADSKÁ, TATRANSKÁ (po obidvoch stranách), „ŠPORTOVÉ“ ULICE.

29.12.2019 – nedeľa – Nedeľa svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa od 13:30 do 20:00 = ulice ZÁHRADNÁ, „STROMOVÉ“ ULICE, POĽNÁ, CINTORÍNSKA.

 

Pre filiálku Stará Lesná je určený dátum 5.1.2020 – nedeľa – od 11:00 do 20:00

A v rómskej osade požehnáme domovy a rodiny v pondelok 6.1.2020

Ďakujeme za ústretovosť a pochopenie. A vyprosujeme pokojné a požehnané sviatky narodenia Svetla pre tento svet.

Farský úrad svätej Kataríny Alexandrijskej vo Veľkej Lomnici

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.