Oznamy v čase pandémie

Milí bratia a sestry!

Podľa inštrukcií od kompetentných autorít sú zatiaľ verejné zhromažďovania a aj bohoslužby zakázané z dôvodu ochrany zdravia občanov. Podľa aktuálnych nariadení sa nebude konať ani veľkonočná spoveď tradičným a zaužívaným spôsobom. V tomto ťažkom čase si treba pripomenúť možnosť dokonalej ľútosti, ktorá je spojená s túžbou prijať sviatosť zmierenia čo najskôr (keď to bude možné) a tak sa očistiť aj od ťažkých hriechov a význam duchovného svätého prijímania spojeného s túžbou prijať Eucharistiu hneď ako to bude možné.

Povzbudzujem všetkých k domácej liturgii (zastolom.sk) v spoločnej modlitbe a pri využívaní prenosov prostredníctvom masmédií a tiež k čítaniu svätého písma aspoň desať minút denne podľa vlastného uváženia a osobitne k modlitbe sv. ruženca, pobožnosti krížovej cesty a Modlitba pápeža Františka.

O aktuálnych zmenách budeme priebežne informovať a tešíme sa na stretnutie v našom krásnom chráme hneď ako to podmienky umožnia.

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Jozef Ferneza, farár
Vincent Polák, kaplán

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.