Zamyslenie

Drahí bratia sestry!

Pozdravujem veriacich farnosti Veľká Lomnica v týchto náročných časoch.

Život prináša pestrú mozaiku z rozličných farieb. Nájdu sa tam svetlé, živé, hrejivé. Žiaľ na obraze sú aj pochmúrne odtiene. Tak sa strieda radosť s bolesťou.

Pôstne obdobie vytvára podmienky na komplexné pohľady na obrazy našich životov. Je skutočným umením hľadieť pravde do očí. Vidieť seba. Len odvážny človek podrobí kritike svoj vzťah k sebe, blížnym, Boha nevynímajúc. V rôznych obmenách tomu hovoríme pokánie. Problém sa nikdy nevyrieši tak, že ho jednoducho poprieme.

„Čo má teda, milovaní, robiť kresťan v každom čase, to treba teraz konať usilovnejšie a nábožnejšie.“, píše sv. Lev Veľký. Správna cesta vždy vedie cez postupné očisťovanie lásky k Bohu a blížnemu. Spása darovaná Bohom zostupuje z neba po kríži skrvavenom láskou a zdola človek vystupuje k Bohu po stupienkoch hodnôt, ktoré niečo a za niečo stoja.

Nezabúdajme na Kristovo konečné víťazstvo v zmŕtvychvstaní.

Jozef Ferneza
farár

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.