Oznamy pred Veľkou Nocou v čase pandémie

Milí bratia sestry!

Podľa inštrukcií od kompetentných autorít sú zatiaľ verejné zhromažďovania a aj bohoslužby zakázané z dôvodu ochrany zdravia občanov. Podľa aktuálnych nariadení sa nebude konať ani veľkonočná spoveď tradičným a zaužívaným spôsobom. V tomto ťažkom čase si treba pripomenúť možnosť dokonalej ľútosti, ktorá je spojená s túžbou prijať sviatosť zmierenia čo najskôr (keď to bude možné) a tak sa očistiť aj od ťažkých hriechov a význam duchovného svätého prijímania spojeného s túžbou prijať Eucharistiu hneď ako to bude možné.

Povzbudzujem všetkých k domácej liturgii v spoločnej modlitbe a pri využívaní prenosov prostredníctvom masmédií a tiež k čítaniu svätého písma aspoň desať minút denne podľa vlastného uváženia a osobitne k modlitbe sv. ruženca a pobožnosti krížovej cesty.

Slávenie veľkonočných obradov v našej farnosti bude bez účasti veriacich ale prosíme, aby sa veriaci farnosti Veľká Lomnica spojili so svojimi kňazmi. Svätá omša Pánovej večere na Zelený štvrtok bude o 17.00, obrady Veľkého piatku o 15.00, Veľkonočná vigília na Bielu sobotu o 20.00 a sväté omše na Nedeľu vzkriesenia a Veľkonočný pondelok o 10.00.  Pri príležitosti sviatkov Veľkej Noci nám všetkým adresuje svoje slová povzbudenia v pastierskom liste aj diecézny biskup Mons. Štefan Sečka: PL__Veľká_noc_2020.
Samozrejme upozorňujeme na vysielanie prenosov bohoslužieb prostredníctvom médií. Texty liturgie na sväté dni možno použiť aj tieto: liturgia-domacej-cirkvi-_Velka_Noc_2020.

Modlitba pri vzbudení si duchovného svätého prijímania:

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a nadovšetko Ťa milujem. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej príležitosti k hriechu. Moja duša túži po Tebe, ale keďže Ťa teraz nemôžem sviatostne prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

 

                                                                                                              Jozef Ferneza, farár
Vincent Polák, kaplán

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.