Prianie a vinš k veľkonočným sviatkom

Požehnané Veľkonočné dni všetkým farníkom Veľkej Lomnice a tiež občanom filiálky Stará Lesná!
Tohtoročné najväčšie kresťanské sviatky sú predovšetkým o nádeji. Čnosť nádeje znamená presvedčenie, že všetko sa integruje do Božieho plánu v náš prospech a aj neobyčajné okolnosti sviatočných dní nás môžu zblížiť s Bohom a blížnymi silnejším putom. Neberme to ako Boží trest, ale príležitosť uvedomiť si cestu za šťastím založenú na láske, pravde a spolupatričnosti, nie na pominuteľnej mamone a telesnom pôžitku.

Hojnosť Božej milosti, šťastia a pevného zdravia všetkým želajú

Jozef Ferneza, farár
Vincent Pollák, kaplán

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.