Adventná aktivita pre deti

Milí rodičia, milé deti,

Ponúkame Vám pomôcku na prípravu na najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. 

Každý deň počas adventu sa zoznámite s
jednou biblickou postavou, ktorá je spätá so životom Ježiša Krista,
resp. so starozákonným proroctvom, ktoré poukazuje na Kristov príchod,
prečítajte si vybrané texty zo Svätého písma a oboznámite sa s posolstvom.
Pre ľahšie pochopenie posolstva textu či života biblickej postavy na
Vás čaká konkrétna aktivita.  V brožúrke je taktiež priestor na
zapísanie vlastných myšlienok, predsavzatí a lepenie nálepiek za splnené
úlohy.

Materiály si môžete vyzdvihnúť v ZŠ u p. uč. Ivany Búryovej alebo v sakristii kostola.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.