História kostola

História kostola Stará Lesná

Pôvodný gotický kostol sv. Petra a Pavla apoštola  z  13. st.  bol koncom 18. st.  prestavaný. Je to jednoloďový kostol s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a renesančnou zvonicou. Na južnej strane lode pôvodný gotický hlavný portál zo 14. st. s bohato profilovaným kamenným ostením a stĺpmi s košovitými hlavicami a listovým ornamentom  je zamurovaný.

Neskorogotický krídlový hlavný oltár  z obdobia po roku 1520 bol v 18. storočí l barokizovaný. Uprostred je skriňa so sochou sv. Pavla apoštola.  Gotické maľby na vnútorných krídlach z konca 15. storočia boli v období rokoka premaľované. Zobrazujú Bičovanie, Vir dolorum, Ecce homo a Mater dolorosa. Maľby na vonkajších krídlach ostali nepremaľované.

Pravý bočný oltár Panny Márie je postavený v klasicistickom oltárnom slohu  v 18. st. a v strednej časti sú vložené dve maľované krídla z gotického oltára z čias okolo roku 1480. Obrazy zobrazujú sv. Katarínu Alexandrijsku, sv. Barboru, sv. Máriu Magdalénu a sv. Dorotu. Uprostred je socha Madony z roku 1480.

Ľavý bočný oltár sv. Anny postavený v tom istom slohu ma uprostred v skrini umiestnené gotické súsošie sv. Anny Samotretej z 2. polovice 14. storočia. Krstiteľnica je gotická, bronzová s ornamentálnymi reliefmi zo spišskonovoveskej dielne z 15. storočia.

Budova kostola a jeho interier je kultúrna národná pamiatka chránená zákonom.

 

Spracované z dostupných  archívnych materiálov.