Kostol

História farského kostola

Kokostolstol sv. Kataríny Alexandrijskej vo Veľkej Lomnici bol postavený okolo roku1280. Je nezvykle situovaný na dolnom konci obce, kde ho dali postaviť majitelia blízkeho kaštieľa. Už vtedy mal predstavanú neskorománsku vežu a zaklenuté ranogotické presbytérium. Strop v lodi bol rovný, drevený. Kostol (z lat. castelum  – pevnosť) bol priestorom pre liturgiu a modlitbu, ale pre svoju stavebnú bezpečnosť poskytoval obyvateľom obce aj útočisko v čase nepokojov. V roku 1412 bola loď goticky zaklenutá, čím sa vytvoril pôvabný dvojloďový priestor, typický pre horný Spiš a zväčšili okná.

Raritou a vzácnosťou kostola je stredoveká gotická nástenná maľba v sakristii kostola. Ide vyobrazenie výjavov z legendy o sv. Ladislavovi, uhorskom kráľovi – jeho boj s Kumánom a vyslobodenie kresťanskej dievčiny z rúk tohto pohana.

Kostol_V_Lomnica_31  Kostol_V_Lomnica_32  Kostol_V_Lomnica_33

Doposiaľ najstaršiu odkrytú maľbu kostola predstavujú dva výjavy zo života sv. Mikuláša z Myry vo východnej časti južnej steny lode. Prvý zobrazuje sv. Mikuláša s mitrou a biskupskou berlou, ako hádže cez oblok hrudu zlata trom spiacim devám. Pod ním je sv. Mikuláš, ako zachraňuje troch nevinne odsúdených mládencov pred nespravodlivými sudcami.

Kostol_V_Lomnica_34

Najstaršou zachovanou figurálnou kompozíciou v presbytériu je výjav Ukrižovania. Nachádza sa na ľavej spodnej časti východnej steny svätyne. Pri Ukrižovanom Kristovi je postava sv. Jána Evanjelistu.  Na tejto stene nad pôvodným ranogotickým oknom smerujúcim na východ dominuje obraz tváre Krista vo forme mandyliónu. Napravo popri okne sú skupiny postáv zo Starého zákona, na vrchu je Pilát. Naľavo postavy z Nového zákona počnúc sv. Jánom Krstiteľom a pod ním sú apoštoli na čele so svätým Štefanom, diakonom. Na južnej stene je zobrazené stvorenie a dedičný hriech aj jeho následky. Na severnej stene vidno korunovanie Panny Márie Božím Synom, obaja sedia na stredovekej lavici a pod nimi sú jednotlivé skupiny svätých v nebi. Obec ako sídlo významného šľachtického rodu Berzeviczy (predtým pomenovaného ako Páni z Lomnice) zaznamenala v stredoveku veľký hospodársky a kultúrny rozmach, čoho odrazom sú aj bohaté umelecko – výtvarné aktivity v kostole. Sondážne výskumy potvrdili predpoklad bohatého výskytu stredovekej maliarskej výzdoby v celom interiéri kostola.

Kostol_V_Lomnica_20

Hlavný oltár sv. Kataríny Alexandrijskej v štýle rokoka z konca 18. storočia má na oltárnom obraze výjav Umučenia sv. Kataríny a v barokovom nadstavci je Korunovanie Panny Márie Najsvätejšou Trojicou.

Kostol_V_Lomnica_29

V interiéri kostola sú ďalej dva neskorogotické krídlové oltáre z r. okolo 1500.  Oltár sv. Mikuláša s výjavmi z jeho života a oltár Panny Márie datovaný rokom 1494 so svätými pannami mučenicami z prvých kresťanských storočí. Na tomto mariánskom oltári na čestnom mieste (vľavo hore) je aj patrónka kostola sv. Katarína s mečom a polámaným kolesom.                                     Ešte viac na http://apsida.sk/c/4221/velka-lomnica                             

  Kostol_V_Lomnica_07    Kostol_V_Lomnica_11

Kostol_V_Lomnica_13

Kostol_V_Lomnica_16