Modlíme sa za duchovné povolania

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Modlíme sa za duchovné povolania

Púť k Božiemu milosrdenstvu v Smižanoch

plagát Božie milosrdenstvo 2018

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Púť k Božiemu milosrdenstvu v Smižanoch

Veľká noc 2018

Prajeme a vyprosujeme všetkým farníkom i návštevníkom požehnanú Veľkú noc – veľa milosti, istoty v našich neistých časoch a pokoja i zdravia od Zmŕtvychvstalého Ježiša

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Veľká noc 2018

24 hodín pre Pána – Poprad 9. – 10. marca

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na 24 hodín pre Pána – Poprad 9. – 10. marca

Už po plese

Ďakujeme ešte raz organizátorom! Pozrite si video z farského plesu na odkaze:

https://www.ulozto.sk/!iWinLfHRDkXr/farsky-ples-mp4

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Už po plese

2. FARSKÝ KROJOVANÝ PLES

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na 2. FARSKÝ KROJOVANÝ PLES

Vianočné sviatky

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Vianočné sviatky

Vysielačka – pozvánka

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na

Podmienky na získanie odpustkov pre duše v očistci od 1. – 8. novembra

 1. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.

  1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa modlitbu Pána (Otče náš) a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

Tieto odpustky možno získať od poludnia 1. novembra až do polnoci 2. novembra.

 

Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na

KONCERT na Dni farnosti

Pozývame v rámci Dňa farnosti Veľká Lomnica aj Vás z iných farností na koncert týchto kapiel

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na KONCERT na Dni farnosti