Adventná aktivita pre deti

Milí rodičia, milé deti,

Ponúkame Vám pomôcku na prípravu na najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. 

Každý deň počas adventu sa zoznámite s
jednou biblickou postavou, ktorá je spätá so životom Ježiša Krista,
resp. so starozákonným proroctvom, ktoré poukazuje na Kristov príchod,
prečítajte si vybrané texty zo Svätého písma a oboznámite sa s posolstvom.
Pre ľahšie pochopenie posolstva textu či života biblickej postavy na
Vás čaká konkrétna aktivita.  V brožúrke je taktiež priestor na
zapísanie vlastných myšlienok, predsavzatí a lepenie nálepiek za splnené
úlohy.

Materiály si môžete vyzdvihnúť v ZŠ u p. uč. Ivany Búryovej alebo v sakristii kostola.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Adventná aktivita pre deti

Usmernenie platné od 16.11.2020

Drahí bratia a sestry! Aktuálne je stále v platnosti zákaz zhromažďovania. Od 16.11.2020 je možná účasť na sv. omši v maximálnom počte kapacity miest na sedenie v kostole, delené dvoma pri zachovaní šachovnicového sedenia. V našom kostole vo Veľkej Lomnici je to 70 miest. Sedieť je možné len na vyznačených miestach (a to aj členovia rodiny). Nesmú sa využívať miesta na státie a nie je dovolené sa zhromažďovať pred kostolom. K dispozícii budú vstupné lístky, 63 do lavíc v kostole a 7 lístkov na chór. Seniori, chronicky chorí a rizikové skupiny nech radšej využijú televízne a rozhlasové prenosy bohoslužieb. Stále platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok. Všetky hygienické predpisy(rúška, dezinfekcia, nepodávanie rúk, prijímanie na ruku) sa musia rešpektovať.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Usmernenie platné od 16.11.2020

TÁBOR 2020 – Predtáborové informácie

Milé detí, drahí rodičia

Ako sme oznámili vo farských oznamoch naší mladí eRkári pripravujú letný denný tábor pri farskom úrade vo Veľkej Lomnici od 3. do 7. 8. 2020.
Tu (TÁBOR_2020, Tábor_2020) uverejňujeme pred-táborové informácie, podľa ktorých sa môžete zariadiť.
Prihlasovanie je potrebné uroniť cez nasledujúci formulár: PRIHLASOVANIE_denny-eRko-tabor_Velka Lomnica.

Pre lepšiu obrazotvornosť alebo predstavivosť ako to môže vyzerať, si pozrite upútavku TU

Nech dobrý Boh požehná a pripraví pre nás pekný čas priateľstva a zábavy

Farský úrad Veľká Lomnica a naší eRkári

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na TÁBOR 2020 – Predtáborové informácie

Uvoľnenie pandemických opatrení pre slávenie bohoslužieb

Drahí veriaci farnosti Veľká Lomnica a filiálky Stará Lesná

Od 6. mája 2020 do odvolania je možné sláviť sväté omše za účasti veriacich. Treba pri tom dodržať prísne pandemické opatrenia:

  • Mechanická ochrana tváre (rúško, šatka, šál…)
  • Dodržiavať odstupy dva metre (okrem tých, čo žijú v jednej domácnosti)
  • Dezinfekcia pri vstupe aj pri odchode z kostola
  • Sväté príjímanie výhradne podávame na ruku
  • Znak pokoja bez podania rúk
  • Uprednostňuje sa recitovaná svätá omša
  • Jedna z nedeľných svätých omší vyhradená pre osoby staršie ako 65 rokov

Maximálny počet ľudí podľa predpísaných opatrení, ktorí sa zmestia do farského kostola, je 50 ľudí. V kostole sú označené miesta aj na sedenie aj na státie. Ak sú obsadené, treba ostať vonku, dodržiavať odstupy a ostatné nariadenia. Pripomíname, že stále platí dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok (kto sa nezúčastní, nemá hriech).

Podrobný text upatrení nájdete TU: opatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzby

 

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Uvoľnenie pandemických opatrení pre slávenie bohoslužieb

Máj – mesiac Panny Márie

Srdečne pozdravujeme cez farský web – internetovú stránku farnosti Veľká Lomnica.

Ešte stále zotrvávame v očakávaní a úprimných modlitbách, aby sa pandémia koronavirusu vyriešila a prešla. O to viac sa spolu snažme o nasledovanie čností našej nebeskej Matky Panny Márie, ktorej je zasvätený mesiac Máj.

Ponúkame aktivitu pre malých i veľkých, pre priateľov aj rodiny. Nech sa prehĺbi a posilni naša viera.

Maj_mesiac_Panny_Marie_KPKC

Jozef Ferneza, farár
Vincent Pollák, kaplán

PS: za aktivitu ďakujeme Zuzke

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Máj – mesiac Panny Márie

Prianie a vinš k veľkonočným sviatkom

Požehnané Veľkonočné dni všetkým farníkom Veľkej Lomnice a tiež občanom filiálky Stará Lesná!
Tohtoročné najväčšie kresťanské sviatky sú predovšetkým o nádeji. Čnosť nádeje znamená presvedčenie, že všetko sa integruje do Božieho plánu v náš prospech a aj neobyčajné okolnosti sviatočných dní nás môžu zblížiť s Bohom a blížnymi silnejším putom. Neberme to ako Boží trest, ale príležitosť uvedomiť si cestu za šťastím založenú na láske, pravde a spolupatričnosti, nie na pominuteľnej mamone a telesnom pôžitku.

Hojnosť Božej milosti, šťastia a pevného zdravia všetkým želajú

Jozef Ferneza, farár
Vincent Pollák, kaplán

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Prianie a vinš k veľkonočným sviatkom

Oznamy pred Veľkou Nocou v čase pandémie

Milí bratia sestry!

Podľa inštrukcií od kompetentných autorít sú zatiaľ verejné zhromažďovania a aj bohoslužby zakázané z dôvodu ochrany zdravia občanov. Podľa aktuálnych nariadení sa nebude konať ani veľkonočná spoveď tradičným a zaužívaným spôsobom. V tomto ťažkom čase si treba pripomenúť možnosť dokonalej ľútosti, ktorá je spojená s túžbou prijať sviatosť zmierenia čo najskôr (keď to bude možné) a tak sa očistiť aj od ťažkých hriechov a význam duchovného svätého prijímania spojeného s túžbou prijať Eucharistiu hneď ako to bude možné.

Povzbudzujem všetkých k domácej liturgii v spoločnej modlitbe a pri využívaní prenosov prostredníctvom masmédií a tiež k čítaniu svätého písma aspoň desať minút denne podľa vlastného uváženia a osobitne k modlitbe sv. ruženca a pobožnosti krížovej cesty.

Slávenie veľkonočných obradov v našej farnosti bude bez účasti veriacich ale prosíme, aby sa veriaci farnosti Veľká Lomnica spojili so svojimi kňazmi. Svätá omša Pánovej večere na Zelený štvrtok bude o 17.00, obrady Veľkého piatku o 15.00, Veľkonočná vigília na Bielu sobotu o 20.00 a sväté omše na Nedeľu vzkriesenia a Veľkonočný pondelok o 10.00.  Pri príležitosti sviatkov Veľkej Noci nám všetkým adresuje svoje slová povzbudenia v pastierskom liste aj diecézny biskup Mons. Štefan Sečka: PL__Veľká_noc_2020.
Samozrejme upozorňujeme na vysielanie prenosov bohoslužieb prostredníctvom médií. Texty liturgie na sväté dni možno použiť aj tieto: liturgia-domacej-cirkvi-_Velka_Noc_2020.

Modlitba pri vzbudení si duchovného svätého prijímania:

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a nadovšetko Ťa milujem. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej príležitosti k hriechu. Moja duša túži po Tebe, ale keďže Ťa teraz nemôžem sviatostne prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

 

                                                                                                              Jozef Ferneza, farár
Vincent Polák, kaplán

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Oznamy pred Veľkou Nocou v čase pandémie

Povzbudenie a odkazy

Drahí naši spolufarníci! 

Keďže sa nemôžeme stretávať na spoločnom slávení, tak posielame zopár linkov, ktoré nám môžu pomôcť k plnšiemu prežitiu Veľkonočných sviatkov v našich domácnostiach. 

 

PRE DETI 

Tu nájdete animované biblické príbehy nasledujúcich dní: 

zelený štvrtok – umývanie nôh 
veľký piatok 
Zmŕtvychvstanie 

V prílohe posielame aj pracovne listy  velky-tyzden z redakcie Rebríka. Ak nemáte možnosť tlače, tak sa prosím len ozvite späť, vytlačíme a vhodíme do schránky 🙂 

Detská sv. omša v stredu o 18.00 na YouTube kanáli Pápežských misijných diel. 
a ďalšie inšpirácie ako prežiť Veľký týždeň a Veľkú noc v rodine 

 

PRE DOSPELÝCH

ponúkame aj tento text 
Možno Vám pomôže zoznam spolu s linkami on-line sv. omší  

Posielame aj rozpis Bohoslužieb počas Veľkého Týždňa farnosti Poprad-Juh, ktorá má svoj YouTube kanál aj rozpis z TV LUX

Poprípade texty pre domácu liturgiu na Veľkonočné Trojdnie. 
Ďalšie praktické inšpirácie na slávenie Veľkého týždňa, pre rodiny s deťmi

 

A napokon len želáme požehnané Veľkonočné sviatky,bolesť kríža nech nám Zmŕtvychvstalý Pán premení na radosť z víťazstva. 

S pozdravom                                            
Ivka Búryová
v spolupráci s p. farárom a Zuzkou F. 

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Povzbudenie a odkazy

Oznamy v čase pandémie

Milí bratia a sestry!

Podľa inštrukcií od kompetentných autorít sú zatiaľ verejné zhromažďovania a aj bohoslužby zakázané z dôvodu ochrany zdravia občanov. Podľa aktuálnych nariadení sa nebude konať ani veľkonočná spoveď tradičným a zaužívaným spôsobom. V tomto ťažkom čase si treba pripomenúť možnosť dokonalej ľútosti, ktorá je spojená s túžbou prijať sviatosť zmierenia čo najskôr (keď to bude možné) a tak sa očistiť aj od ťažkých hriechov a význam duchovného svätého prijímania spojeného s túžbou prijať Eucharistiu hneď ako to bude možné.

Povzbudzujem všetkých k domácej liturgii (zastolom.sk) v spoločnej modlitbe a pri využívaní prenosov prostredníctvom masmédií a tiež k čítaniu svätého písma aspoň desať minút denne podľa vlastného uváženia a osobitne k modlitbe sv. ruženca, pobožnosti krížovej cesty a Modlitba pápeža Františka.

O aktuálnych zmenách budeme priebežne informovať a tešíme sa na stretnutie v našom krásnom chráme hneď ako to podmienky umožnia.

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Jozef Ferneza, farár
Vincent Polák, kaplán

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Oznamy v čase pandémie

Zamyslenie

Drahí bratia sestry!

Pozdravujem veriacich farnosti Veľká Lomnica v týchto náročných časoch.

Život prináša pestrú mozaiku z rozličných farieb. Nájdu sa tam svetlé, živé, hrejivé. Žiaľ na obraze sú aj pochmúrne odtiene. Tak sa strieda radosť s bolesťou.

Pôstne obdobie vytvára podmienky na komplexné pohľady na obrazy našich životov. Je skutočným umením hľadieť pravde do očí. Vidieť seba. Len odvážny človek podrobí kritike svoj vzťah k sebe, blížnym, Boha nevynímajúc. V rôznych obmenách tomu hovoríme pokánie. Problém sa nikdy nevyrieši tak, že ho jednoducho poprieme.

„Čo má teda, milovaní, robiť kresťan v každom čase, to treba teraz konať usilovnejšie a nábožnejšie.“, píše sv. Lev Veľký. Správna cesta vždy vedie cez postupné očisťovanie lásky k Bohu a blížnemu. Spása darovaná Bohom zostupuje z neba po kríži skrvavenom láskou a zdola človek vystupuje k Bohu po stupienkoch hodnôt, ktoré niečo a za niečo stoja.

Nezabúdajme na Kristovo konečné víťazstvo v zmŕtvychvstaní.

Jozef Ferneza
farár

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Zamyslenie