2. FARSKÝ KROJOVANÝ PLES

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na 2. FARSKÝ KROJOVANÝ PLES

Vianočné sviatky

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Vianočné sviatky

Vysielačka – pozvánka

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na

Podmienky na získanie odpustkov pre duše v očistci od 1. – 8. novembra

 1. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.

  1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa modlitbu Pána (Otče náš) a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

Tieto odpustky možno získať od poludnia 1. novembra až do polnoci 2. novembra.

 

Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na

KONCERT na Dni farnosti

Pozývame v rámci Dňa farnosti Veľká Lomnica aj Vás z iných farností na koncert týchto kapiel

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na KONCERT na Dni farnosti

BEH PRE JEŽIŠA

Srdečne vás všetkých pozývame.. snáď prekonáme minuloročný rekord 🙂

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na BEH PRE JEŽIŠA

CHARITATÍVNY KONCERT

Desmod

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na CHARITATÍVNY KONCERT

VEĽKONOČNÉ SVIATKY

Všemohúci a večný Bože, ty si dal ľudstvu vzor poníženosti v Ježišovi Kristovi, našom Spasiteľovi, keď sa z tvojej vôle stal človekom a zomrel na kríži. Láskavo nám pomáhaj, aby sme nasledovali jeho príklad v utrpení, a tak mali účasť na jeho zmŕtvychvstaní. Amen.

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, hojnosť požehnania a milostí od vzkrieseného Krista vám vyprosujú

vaši duchovní otcovia Jozef a Ján.

Pre zobrazenie plagátiku na Veľkonočné sviatky, kliknite tu: 

Velka Noc 2017

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na VEĽKONOČNÉ SVIATKY

Dekanátna púť do katedrály

Dekanátna púť do katedrály sv. Martina

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Dekanátna púť do katedrály

Všetkých od 17 rokov pozývame na:

plagat ples-01

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Všetkých od 17 rokov pozývame na: